FIFIELSCY NIERUCHOMOŚCI

ul. Bema 11
15-369 Białystok
tel. 85 744 70 27
e-mail: biuro@nieruchomosci-fifielscy.pl


  • Specjalista d/s nieruchomości zabudowanych(domy)/komercyjnych
    tel. 600 383 208

  • Specjalista d/s mieszkaniowych
    tel. 515 258 202

  • Specjalista d/s nieruchomości gruntowych (działki)
    tel. 600 383 208