nieruchomości białystok, NIERUCHOMOŚCI podlasie, mieszkania, domy, działki BIAŁYSTOK
Budowle zabytkowe

 
Nr oferty: 3074
Miejscowość: Szczebrzeszyn
Dzielnica: PROMOCJA ZAMKÓW
Typ zabudowy: zamek
Opis:

Informacje ogólne: 

Stan zachowania:
Przetrwały jedynie ruiny wieży.
Lokalizacja:
Z rynku należy się udać się szosą w kierunku Zwierzyńca po około 100-150 metrach po prawej stronie (przy siwym drewnianym domu) pojawi się ścieżka pod górę i w nią należy skręcić. Przy ostatnim zabudowniu pojawi się dość stara tabliczka informacyjna „Grodzisko wczesnośredniowieczne” stamtąd już tylko kilkadziesiąt mertrów pośród chaszczy pod górę i wychodzimy na teren podgrodzia - przedzamcza.
Wstęp na teren:
Wstęp wolny

Informator turysty: 

Duże pobliskie miasta:
ZAMOŚĆ (około 20 km), Biłgoraj (około 34 km)
Dojazd samochodem:
Skrzyżowanie drogi krajowej nr 74 z wojewódzkimi nr 858 i 848.
Stacja kolejowa:
Sucha Beskidzka, Zwierzyniec, Zamość
Dojazd autobusem:
Szczebrzeszyn (PKS)  
Warte zobaczenia:
W Szczebrzeszynie mieście, które łaczyło w sobie trzy kultury polską, żydowską i prawosławną zachowały się liczne zabytki. Przy rynku kościół św. Mikołaja (ok. 1620 r.), klasztor Franciszkanów (1.poł. XVII w., przebud. XIX-XX w.), kościół św. Katarzyny (ok. 1638, przebud. ok. po 1883 r.), domy z XVII i XIX w. Po licznej niegdyś sppołeczności żydowskiej pozostała tylko synagoga (1.poł. XVII w., obecnie Dom Kultury) oraz malowniczy chodź trochę zaniedbany cmentarz.Warto równiez odwiedzić pobliski Zwierzyniec położony pośród Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz perłę polskij architektury renesansowej Zamość.
 

HISTORIA ZAMKU

Pierwsza wzmianka o Szczebrzeszynie pochodzi z 1352 roku a 27 lat później (1375) król Ludwik Węgierski nadał miasto wraz z całym powiatem Dymitrowi z Goraja herbu Korczak. Zapewne to on w końcu XIV wieku na reliktach wczesnośredniowiecznego grodu wzniósł murowany zamek.

Niestety ani stan zachowania ruin ani wyniki dotychczas przeprowadzonych badań nie pozwalają na dokładne odtworzenie układu przestrzenno-funkcjonalnego założenia. Do naszych czasów przetrwały jedynie fragmenty dwukondygnacyjnej wieży zamkowej (może stołp). Była to budowla wzniesiona z kamiennych ciosów o wymiarach 7,6 x 10,4 metra. Jej dolna kondygnację stanowiło jedno pomieszczenie o kolebkowym sklepieniu. Jedyne wyjście do niego prowadziło przez otwór w sklepieniu (0,8 x 1,2 metra) umieszczony przy zachodniej ścianie. W południowej ścianie zachował się wlot przewodu kominowego.

Druga kondygnacja, również o sklepieniu kolebkowym, jest podzielona na dwa pomieszczenia. Wejście do niej, umieszczone 4 metry powyżej poziomu dziedzińca, prowadziło z zewnętrznej klatki schodowej. Prawdopodobnie pierwotnie wieża była wyższa o jeszcze jedna kondygnację.

Dotychczas nie odnaleziono reliktów innych zabudowań zamkowych.

W rękach Korczaków Szczebrzeszyn pozostawał bardzo krótko, już bratanica Dymitra wniosła miasto i okoliczne włości w wianie Tarnowskim. W 1555 roku dobra odziedziczyli wielkopolscy Górkowie.

Najprawdopodobniej kres rezydencjonalnej funkcji zamku nastąpił w 1585 roku po pożarze wznieconym przez okoliczna szlachtę. Natomiast jeszcze w XVII wieku służył jako więzienie o czym świadczą wyroki sądu grodzkiego skazujące winnych na pobyt w wieży zamkowej.

OPRACOWAŁ: Paweł SoczewskiCena: do uzgodnienia